18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego 2019

Wydarzenia

Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego 2019

Tegoroczna Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego odbyła się 21 maja. Z tej okazji dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych gościli w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

 

W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe: Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Ewa Filipiak – Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego, Agnieszka Orzeł – Radna Powiatowa, Przewodnicząca Komisji Kultury, Marian Wójtowicz – Radny Powiatowy. Po powitaniu Starosta podziękował wszystkim uczestnikom konferencji za pracę i trud wkładany w wykonywanie zawodu bibliotekarza oraz podkreślił rolę jaką odgrywają biblioteki w kształtowaniu czytelnictwa. Słowa podziękowań do bibliotekarzy skierowali również pozostali przedstawiciele władz samorządowych.

Jak co roku konferencja była okazją do podziękowań bibliotekarzom, którzy w tym roku obchodzili jubileusze swojej pracy. W tym gronie znalazły się: Teresa Potaczek (40-lecie pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kasince – Filia w Olszówce) i Maria Gabryś (30-lacie pracy w Bibliotece Publicznej w Zbludzy). Docenione za długoletnią pracę na stanowisku instruktora powiatowego zostały: Leokadia Kawula i Helena Golińska. Należy przypomnieć, że w tym roku mija 20 lat działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej.

Kolejno głos zabrali: Joanna Michalik (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej) oraz Jacenty Musiał (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi). Ostatnią częścią spotkania był panel dyskusyjny, w którym bibliotekarze mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami, pomysłami, przemyśleniami oraz sugestiami dotyczącymi inicjatyw bibliotecznych.

Konferencja wzbogacona została wyjazdem do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, gdzie bibliotekarze zwiedzili siedzibę książnicy, zapoznali się z jej historią oraz działalnością. Obejrzeli interesujący film z uroczystego otwarcia biblioteki – co dało początek dyskusji na temat budowy nowych siedzib bibliotek oraz wyzwań im towarzyszących.

Wyjazd wpisany był w zadanie „Rozwijamy się, więc jesteśmy”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki.

Coroczne Konferencje Bibliotekarzy mają na celu m.in. integrację środowiska bibliotekarskiego. Mamy nadzieję, że dzięki innej jak dotychczas, bo wyjazdowej formie – udało się to osiągnąć.