18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

"Literatura bez granic-transgraniczne związki literackie" - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego u słowackich partnerów

Mikroprojekty

"Literatura bez granic-transgraniczne związki literackie" - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego u słowackich partnerów
Zdjęcie przedstawia laureatów konkursu "Literatura bez granic-transgraniczne związki literackie" oraz Panie bibliotekarki w bibliotece w Dolnym Kubinie.
"Literatura bez granic-transgraniczne związki literackie" - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego u słowackich partnerów Oravská knižnica Antona Habovštiaka.
Mikroprojekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.