18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego 2019

Wydarzenia

Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego 2019

Tegoroczna Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego odbyła się 21 maja. Z tej okazji dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych gościli w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

 

W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe: Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Ewa Filipiak – Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego, Agnieszka Orzeł – Radna Powiatowa, Przewodnicząca Komisji Kultury, Marian Wójtowicz – Radny Powiatowy. Po powitaniu Starosta podziękował wszystkim uczestnikom konferencji za pracę i trud wkładany w wykonywanie zawodu bibliotekarza oraz podkreślił rolę jaką odgrywają biblioteki w kształtowaniu czytelnictwa. Słowa podziękowań do bibliotekarzy skierowali również pozostali przedstawiciele władz samorządowych.

Jak co roku konferencja była okazją do podziękowań bibliotekarzom, którzy w tym roku obchodzili jubileusze swojej pracy. W tym gronie znalazły się: Teresa Potaczek (40-lecie pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kasince – Filia w Olszówce) i Maria Gabryś (30-lacie pracy w Bibliotece Publicznej w Zbludzy). Docenione za długoletnią pracę na stanowisku instruktora powiatowego zostały: Leokadia Kawula i Helena Golińska. Należy przypomnieć, że w tym roku mija 20 lat działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej.

Kolejno głos zabrali: Joanna Michalik (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej) oraz Jacenty Musiał (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi). Ostatnią częścią spotkania był panel dyskusyjny, w którym bibliotekarze mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami, pomysłami, przemyśleniami oraz sugestiami dotyczącymi inicjatyw bibliotecznych.

Konferencja wzbogacona została wyjazdem do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, gdzie bibliotekarze zwiedzili siedzibę książnicy, zapoznali się z jej historią oraz działalnością. Obejrzeli interesujący film z uroczystego otwarcia biblioteki – co dało początek dyskusji na temat budowy nowych siedzib bibliotek oraz wyzwań im towarzyszących. Później zwiedzili Klasztor Klarysek, po którym oprowadzała pani Danuta Sułkowska. Ostatnim punktem wyjazdu było Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.

Coroczne Konferencje Bibliotekarzy mają na celu m.in. integrację środowiska bibliotekarskiego. Mamy nadzieję, że dzięki innej jak dotychczas, bo wyjazdowej formie – udało się to osiągnąć.