18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych

Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych

Od końca ubiegłego roku w limanowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych. W ramach jego funkcjonowania można bezpłatnie korzystać z dostępu do Internetu, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Organizowane (były już i będą) kursy, warsztaty tematyczne i szkolenia.

Korzystanie z Informatycznego Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych (ICWOW) jest bezpłatne. Zlokalizowane jest ono w bibliotecznej czytelni popularno-naukowej (ul. M. B. Bolesnej 13, II piętro) i działa w godzinach pracy czytelni. Jego merytoryczną obsługą zajmuje się biblioteczny informatyk. W szczególności mogą z niego korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-materialnej (i poszukujące nowych możliwości rozwoju), bezrobotni (chcący podnosić swoje kompetencje lub poszukiwać za pomocą Internetu pracy), dzieci i młodzież (m.in. pragnący rozwijać swoje zainteresowania), niepełnosprawni, seniorzy, pracownicy merytoryczni (np. ośrodków pomocy społecznej) oraz inne grupy społeczne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i realizowanych projektów. Do nich w pierwszym rzędzie kierowana jest oferta ICWOW i dla nich organizowane będą kursy, działania i warsztaty z zakresu szeroko pojmowanego e-learningu.

Dodatkowych informacji nt. funkcjonowania ICWOW można zasięgnąć dzwoniąc pod numer18 3372140 lub pisząc na adres e-mail mbpl@op.pl

Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych powstało w ramach projektu "Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.