18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

,,PSZCZOŁA – MOJA, TWOJA, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Konkursy

,,PSZCZOŁA – MOJA, TWOJA, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Konkurs fotograficzny na zdjęcie z pszczołą lub innym owadem zapylającym w roli głównej

 

W związku z realizacją projektu pn. ,,PSZCZOŁA – MOJA, TWOJA, NASZA PRZYSZŁOŚĆ” Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych organizuje konkurs fotograficzny.


Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego.

 

Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 27.11.2018r. do 17.12.2018r.

 
 

Konkurs będzie polegał na wykonaniu przez uczestników następującego zadania konkursowego:

 

- wykonaniu fotografii pszczół/pszczoły lub innych owadów zapylających

- wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą przesłane bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik obowiązkowy.

 

Wykonane fotografie wraz z uzupełnionym Formularzem Zgłoszeniowym należy przesłać do Organizatora konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail: awil.limanowa@wp.pl

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny

do dnia 17.12.2018r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora).

 

Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 21.12.2018 r.


Zwycięzcy oraz wyróżnieni konkursu zostaną zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do wcześniej ustalonego miejsca zlokalizowanego na terenie powiatu limanowskiego.

 
Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać w siedzibie Organizatora:

Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych

Łukowica 446 , 34-606 Łukowica

 

a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:

awil.limanowa@wp.pl